Λίγα λόγια

Η επιχείρηση ιδρύθηκε και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη με μακροχρόνια παρουσία στο χώρο, με κύρια δραστηριότητα, τους καθαρισμούς των κτιρίων και ιδιαίτερα των πάσης φύσεως επαγγελματικών χώρων.
Το προσωπικό μας είναι ομοιόμορφα ντυμένο με ενδυμασία ανάλογη της υπηρεσίας που παρέχουμε, που φέρει το λογότυπό μας.
Το προσωπικό που απασχολείται στην επιχείρησή μας, μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες οποιασδήποτε ζήτησης εργασίας στο πεδίο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Η ποιότητα των εργασιών του είναι άριστη. Αυτό οφείλεται στην οργάνωση των συνεργείων μας, στον τεχνικό εξοπλισμό, στα συνεχή σεμινάρια εκπαίδευσης του προσωπικού και στους συνεχείς ελέγχους από την διοίκηση.

Στόχοι της GFS

Να παρέχουμε στους πελάτες αξιόπιστες υπηρεσίες στις κτιριακές εγκαταστάσεις τους που καλύπτουν πλήρως τις συμβατικές απαιτήσεις τους καθώς και τις σχετικές νομοθετικές απαιτήσεις, όπου απαιτείται.
Ο σεβασμός και η εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών μας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Η δημιουργία ενός ασφαλούς και υγιεινού περιβάλλοντος εργασίας για τους εργαζομένους μας.
Ο σεβασμός στο περιβάλλον και η προστασία του.
Η συνεχής παρακολούθηση των σχετικών Νομοθετικών και Κανονιστικών Διατάξεων.
Η προσπάθεια για την συνεχή βελτίωση της οργάνωσης και της λειτουργίας μας.
Είμαστε συνεχώς παρόντες στην πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού μας, ώστε να είμαστε σε θέση να εγγυόμαστε για τη συνέπειά τους, το άριστο αποτέλεσμα και την τήρηση όλων των κανονισμών. Στο θέμα της υγιεινής δεν υπάρχουν περιορισμοί και για το λόγο αυτό ισχύουν ειδικοί όροι τους οποίους ακολουθούμε πιστά.