Τακτικοί καθαρισμοί επαγγελματικών χώρων

Τακτικοί καθαρισμοί επαγγελματικών χώρων
Καθημερινή συντήρηση καθαριότητας των εσωτερικών χώρων κτιρίων, εργοστασίων, εμπορικών κέντρων, επιχειρήσεων, γραφείων, εκπαιδευτηρίων κλπ.. οι εργασίες αφορούν την καθαριότητα και υγιεινή των χώρων την τακτοποίηση και προετοιμασία του χώρου για λειτουργία.

Οι εργασίες γίνονται με μόνιμο προσωπικό της εταιρίας, εξοπλισμό και μέσα που τοποθετούνται μόνιμα στο χώρο του πελάτη καθ’ όλη την διάρκεια της συνεργασίας. Τα υλικά καθαριότητας που χρησιμοποιεί η εταιρία μας είναι απολύτως φιλικά με το περιβάλλον, πιστοποιημένα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τελείως αβλαβή για την ανθρώπινη υγεία. Τα απολυμαντικά υγρά που επίσης χρησιμοποιούμε, είναι εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ.
Image
Image

Εκτύπωση