Αρχικοί και Γενικοί καθαρισμοί χώρων

Αρχικοί και Γενικοί καθαρισμοί χώρων
Οι εργασίες αρχικού και γενικού καθαρισμού χώρων, αφορούν την πρώτη καθαριότητα του χώρου μετά από εργασίες δόμησης ή ανακαίνισης του χώρου. Αναλυτικά οι εργασίες είναι οι εξής:
  • Καθαρισμός υαλοπινάκων εσωτερικά και εξωτερικά καθώς και των πλαισίων αλουμίνιων τους.
  • Αφαίρεση αποτυπωμάτων από δομικά υλικά (στόκους, μπογιές κλπ) από όλες τις επιφάνειες.
  • Γενικός καθαρισμός και απολύμανση επιφανειών στους χώρους υγιεινής (πλακάκια, νεροχύτες, βρύσες, λεκάνες κλπ), και στους χώρους κουζίνας.
  • Υγρός εσωτερικός και εξωτερικός καθαρισμός των επίπλων , ερμαρίων , πορτών και εσωτερικών κουφωμάτων, επίπλων γραφείων, φωριαμών κλπ..
  • Αφαίρεση αποτυπωμάτων από τα δάπεδα και πλύσιμο με συνδυασμό μηχανών πλύσεως και απορρόφησης υγρών.
  • Υγρός καθαρισμός σε πρίζες, διακόπτες και όλου του εσωτερικού σταθερού εξοπλισμού του χώρου.
Image
Image
Image
Image

Εκτύπωση